پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران خانوم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 00:30 به مدت 30 دقیقه


پروین زن جوانی كه پرستار ایران خانم است خیلی زود به او نزدیك میشود و وی را چون مادرش میداند اما فرزندان ایران خانم از این موضوع ناراضی هستند و...

كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: نازنین مهیمنی، پری امیرحمزه نویسنده: نرگس الهی