پخش زنده و آرشیو رادیو

بازجویی

شنبه تا جمعه از ساعت 3:45 به مدت 15 دقیقه


امام علی(ع) ضربت خورده و ابن ملجم به مدت 5 روز در زندان است، یكی از اصحاب حضرت امیر از طرف امام حسن (ع) مامور شده تا از وی بازجویی كند و....

تهیه كننده: زهرا عبداله زاده كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهرام ابراهیمی، عمار تفتی نویسنده: امیر امیری