پخش زنده و آرشیو رادیو

آخرین قربانی

یكشنبه تا جمعه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه


دختری بنام لیندا بر اثر یك تصادف، دچار مرگ مغزی میشود و خانواده او تصمیم میگیرند كه اعضای بدن او را اهدا كنند. لیندا نقاشی میكشید و بعد از مرگ او، تمام تابلوهای نقاشی او را به جز یكی، در نمایشگاههای مختلف به نمایش گذاشته شد و به فروش رفت.

كارگردان: مهدی طهماسبی نویسنده: فائزه صالحی