پخش زنده و آرشیو رادیو

عید پاك

شنبه تا جمعه از ساعت 1:00 به مدت 1:30


مجموعه داستان هایی با رویكرد اجتماعی

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی