پخش زنده و آرشیو رادیو

تغییر

شنبه تا جمعه از ساعت 3:45 به مدت 15 دقیقه


كامران و سمیه زوجی جوان به تازگی اسباب كشی كرده اند و مدیر ساختمان زنی به نام طاهره به همه مشكوك است و....

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی نویسنده: اكبر خردچشم