پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


خسرو هدایتی كارمندی ساده دل و زحمتكش كه در سن 50 سالگی تصمیم به ازدواج گرفته و به خاطر حقوق كم نزد مدیر شركت رفته و اعتراض میكند اما ناگهان...