پخش زنده و آرشیو رادیو

وزوزه های یك خرمگس معركه گیر

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه


خرمگسی كه روایتگر سبك زندگی ادم ها و دنیای مجازی آنها است...

كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر زنده دلان، شیما جانقربان نویسنده: سید حسن حسینی