پخش زنده و آرشیو رادیو

چهل چراغ

یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 00:00 به مدت 15 دقیقه


3 قلو داشتن یك خانواده/قباد نظری و همسرش سمانه عابد دو سال است با هم ازدواج كرده اند ، قباد در شركتی به عنوان پیك موتوری كار می كند ، همسر قباد باردار شده و آنها در اولین مراجعات خود به پزشك متوجه می شوند سه قلویی در راه دارند