پخش زنده و آرشیو رادیو

بهشت

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 00:30 به مدت 30 دقیقه


داستان دوبرادربنامهای ایرج وتورج دریكی ازروستاهای شمال كه عاشق یك دخترروس بنام ماری می شونداما ماری فوت میكندوایرج به تهران رفته وتورج با آنا خواهرماری ازدواج میكندبعدازفوت پدرایرج متوجه میشودكه پدربیشتردارایی رابه ایرج بخشیده

كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، امیر فرحان نیا نویسنده: فرهاد امینی