پخش زنده و آرشیو رادیو

افرا

شنبه تا جمعه از ساعت 1:00 به مدت 30 دقیقه


ساسان برای شناسایی قاتل پدرش كه سرهنگ ارتش شاه بوده راهی مكانی می شوند كه اتفاق افتاده و...

تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: حسینعلی جعفری