پخش زنده و آرشیو رادیو

جزیره امواج

یكشنبه تا جمعه از ساعت 1:30 به مدت 30 دقیقه


همكاری افراد با یكدیگر برای رفع مشكلات

داستان جزیره امواج روایتی از زندگی شخصی و شغلی یك مدد كار اجتماعی به نام بابك است كه به دلایل شخصی و اخلاقی و با انگیزه غیر مالی در موسسه خیریه ای كه از نظر اقتصادی قادر به تامین مالی قابل قبول پرسنل خود نیست مشغول به كار است