پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر جنون

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


سرگرد اداره آگاهی درگیرپرونده جنایی می شودكه طی آن پزشكان متخصص زنان با اسلحه به قتل میرسد درجریان پیگیری این قتل ها، قتل دیگری نیز در خانه همسایه اتفاق می افتد درآخرسرگرد هردو قاتل را می یابد كه انگیزه هردوآن ها انتقام بوده است.