پخش زنده و آرشیو رادیو

آشنای غریب

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 00:30 به مدت 30 دقیقه


ایرج پس از سال ها به ایران بازمیگردد. او برای كاری ماشین دوستش را قرض میگیرد و بدون اینكه كسی اطلاع داشته باشد برای كاری به حومه تهران میرود و...

كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: فریبا طاهری، علی میلانی نویسنده: عباس اقسامی