پخش زنده و آرشیو رادیو

بی راهه

شنبه تا جمعه از ساعت 5:15 به مدت 15 دقیقه


نادر و نرگس كه سه سال است با هم ازدواج كرده اند متوجه می شوند بچه دار نمی شوند ، نرگس از طریق همسایه ها و اطرافیانش سعی می كند با مراجعه به آدمهای مختلف از راههای غیر علمی و با توسل به خرافات و داروهای غیر واقعی باردار شود