پخش زنده و آرشیو رادیو

افسانه پاییز

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:45 به مدت 30 دقیقه


نگیز فهیمی و سالار مرادی دو شریك قدیمی هستند كه سالهاست با هم رفاقت دارند و یك سوپر گوشت ممتاز را با هم اداره می كنند ، روابط صمیمانه آنها باعث شده دختر و پسر جوانشان هم به یكدیگر علاقه مند شده با هم نامزد شوند....