پخش زنده و آرشیو رادیو

كودك آندولوسی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:45 به مدت 30 دقیقه


داوید پسر 10 ساله با پدر و مادری مسلمان در اندلس زندگی میكند حاكمان مسیحی در اندلس به هیچ مسلمانی رحم نكرده و در صورت مشاهده آن ها را به قتل می رسانند و...