پخش زنده و آرشیو رادیو

كارناوال

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه


در مقطع پیش از به توپ بسته شدن مجلس، مجموعه مرگ ها و مفقودی هایی بین مشروطه چی ها اتفاق افتاد كه مشروطه چی ها هیچ پاسخی برایش ندارند و نمی دانند كه چه اتفاقی دارد می افتد