پخش زنده و آرشیو رادیو

تونل

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه


سه دوست تصمیم میگیرند از مغازه نزدیك به بانك تونلی به آنجا زده تا بتوانند از بانك دزدی كنند اما...

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی نویسنده: آشا محرابی