پخش زنده و آرشیو رادیو

نامه ای برای سناتورها

شنبه تا جمعه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه


یك گروه با پوشش توریست وارد خاك ایران میشوند و در شهرهای ایران پخش میشوند آنها میخواهند در طول اقامتشان در ایران گزارشی را برای حقوق بشر سازمان ملل تهیه كنند و...

كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: شهین نجف زاده، جواد پیشگر نویسنده: داریوش روحی