پخش زنده و آرشیو رادیو

چند بچه بیشتر

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


همسر آقای نفت چی در آستانه چهل سالگی با داشتن سه فرزند دوباره باردار می شود این خبر برای آقای نفت چی بسیار خوشایند است اما برای مهری چندان خبر خوشی نیست و...