پخش زنده و آرشیو رادیو

سینما مهتاب

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه


امجد و سوری زوج كهنسال و شیفته‌ی سینما هستند بی خانمان می شوند و مدتی را در سینما زندگی میكنند كه اتفاقات عجیبی برایشان می افتد.