پخش زنده و آرشیو رادیو

بالگردهای معلق روز خون

یكشنبه تا جمعه از ساعت 1:00 به مدت 30 دقیقه


جنگ تمام شده؛ اما منافقین هنوز خیال خام تسخیر ایران را دارند. احمدرضا در عملیات مرصاد جانباز می شود.او درگیر یك داستان قدیمی است.