پخش زنده و آرشیو رادیو

یار كجاست

شنبه تا جمعه از ساعت 5:00 به مدت 15 دقیقه


نمایش « یار كجاست؟ » بر اساس كتابی به همین نام و اثر رحیم مخدومی است كه سفرنامۀ الهی و شاعرانۀ حج می باشد. در این مجموعه حوادث مربوط به شهر مدینه و مكه به صورت نمیاشی نقل می شود