پخش زنده و آرشیو رادیو

ابعاد مثبت

شنبه تا جمعه از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


رزین با وجود اضافه وزن بالا مشكلی با این مسئله ندارد و حتی به تبلیغ آن می‌پردازد. روند چاقیش به سكته قلبی می انجامد و ناچار می شود تغییری در این وضعیت دهد.