پخش زنده و آرشیو رادیو

چهارمین جشنواره پرده خوانی و نقالان غدیر

هر روز از ساعت 22:30 به مدت 45 دقیقه


چهارمین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر