پخش زنده و آرشیو رادیو

بخوان به نام پروانه

از ساعت به مدت 90 دقیقه


ماهرخ یكی از شاهزادگان قجار، پس از تحصیل در فرنگ به تهران بازمی گردد. او در بدو ورود متوجه جای خالی «ماه بانو» خواهر كوچكترش و پس از آن متوجه مرگ او می شود، وقتی با پنهان كاری خانواده روبرو می گردد تصمیم به یافتن ماجرای مرگ می گیرد.

تهیه كننده : پگاه عموزاده گویندگان : نسرین زارع – امین بختیاری