پخش زنده و آرشیو رادیو

جمعه سیاه

15 الی 19 شهریور از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


علی و مرجان روز قبل از عقد، برای گرفتن رضایت از پدر و مادر مرجان و پدر علی كه هر سه مرحوم شدن و همین زیارت اهل قبور باعث آشنایی مرجان و علی شده، به بهشت زهرا میان و..

نویسنده:زهرا كولیوند تهیه كننده:ژاله محمد علی كارگردان:رامین پور ایمان گوینده:بهناز بستان دوست صدابردار:فرزاد شریفی افكتور:قبادی فر بازیگران:مینو جبارزاده-اكبر مولایی-نورالدین جوادیان-ناهید مسلمی-صفا اقاجانی-مجید حمزه