پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


زهرا سادات جعفر پور در انتظار به دنیا آمدن فرزند دومش است. فرزندی كه برای او نامی انتخاب نكرده تا او را ببیند و پس از دیدنش او را نام گذاری كند. او به همراهی مادرش جواهر، دخترش فاطمه و همسرش وحید حیدرپناه ، از شهر محل سكونتشان، راهی یزد شد،