پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر سفر

29 شهریور تا 11 مهر از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه


بهزاد سالها پس از جنگ تعدادی عكس را از یكی از روزهای خونین خرمشهر در اینترنت قرار داد. فردی به او در مورد یكی از افراد حاضر در عكس پیغام میدهد كه آن شخص شهید نشده و زنده است...

كارگردان مجید حمزه تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده هانیه نجفی، یاسمن شكرگزار افكتور محمدرضا قبادی فر تاریخ تمرین صدابردار حیدر صفدری بازیگران صفا آقاجانی رامین پور ایمان نازنین مهیمنی ناهید مسلمی مینا شجاع مینو جبارزاده سیما خوش چشم احمد گنجی حمید یزدانی