پخش زنده و آرشیو رادیو

او كه از ماست

29 شهریور الی 4 مهر از ساعت 23:15 به مدت 30 دقیقه


زندگی سلمان فارسی

كارگردان محمد پور حسن تهیه كننده مهدی نمینی مقدم نویسنده گوان مهر اسماعیل پور افكتور محمد رضا قبادی فر راوی معصومه عزیز محمدی صدابردار فرزاد شریفی بازیگران احمد گنجی رضا عمرانی شمسی صادقی سیماخوش چشم رامین پور ایمان بازیگران راضیه مومیوند امیرعباس توفیقی علی اصغردریایی بازیگران محمد رضا علی قربان نجفی شهریار حمزیان محمد پور حسن مجید حمزه محمد آقامحمدی مهرداد مهماندوست حمید یزدانی