پخش زنده و آرشیو رادیو

فتح نامه

29 شهریور الی 4 مهر از ساعت 17:15 به مدت 30 دقیقه


انتخاب ناصر و حسین برای رفتن.خمپاره هایی كه صدای انفجارش نزدیك تر شده.شهناز: ماندن یا رفتن؟ كدام را انتخاب میكند؟