پخش زنده و آرشیو رادیو

ماجرای یك تصمیم

30 شهریور الی 4 مهر از ساعت 1:00 به مدت 30 دقیقه


بمباران فرودگاه مهرآباد و آغاز جنگ تحمیلی

كارگردان مهرداد مهماندوست تهیه كننده فرشاد آذرنیا نویسنده الهام نظری افكتور فاطمه حسن پور بازیگران رضا عمرانی بهناز بستان دوست كامیار محبی بهادر ابراهیمی مهین نثری شمسی صادقی محمد پور حسن محمد آقا محمدی