پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش اورژانس

5 الی 11 مهر از ساعت 6:15 به مدت 15دقیقه


شناخت بیماری كووید 19 و راه های مقابله با آن

كارگردان مینو جبار زاده تهیه كننده فرشاد آذرنیا نویسنده جهانشاه آل محمود افكتور فاطمه حسن پور بازیگران محمد پور حسن بهرام سروری نژاد امیر فرحان نیا مینو جبار زاده محمد آقا محمدی محمد پور حسن معصومه عزیز محمدی مینو جبارزاده شمسی صادقی