پخش زنده و آرشیو رادیو

رستگاری به وقت برف

19 تا 25 مهر از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه


گوشه هایی از زندگی شهید ابراهیم باقری

كارگردان ایوب آقا خانی تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده نادر برهانی مرند افكتور محمد رضا قبادی فر بازیگران رامین پور ایمان نوشین حسن زاده بهرام سروری نزاد احمد گنجی بهناز بستان دوست حمید یزدانی محمد رضا علی ناهید مسلمی نیما رییسی