پخش زنده و آرشیو رادیو

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

19 تا 23 مهر از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه


كمال الدین بهمراه مادرش شهرری را به مقصدشیراز ترك كرده تابعنوان دیوان سالارمشغول كارشود. اوازجانب دیوان سالارمأمورمیشود كه حافظ رابهشیراز برگرداند اما حافظ حاضرنمیشود و...

نویسنده مهام میقانی تهیه كننده محمود احمدی كارگردان علی عمرانی بازیگران امیر منوچهری مهرداد عشقیان مهین نثری علی عمرانی