پخش زنده و آرشیو رادیو

وارثان

26 تا 30 مهر از ساعت 23:15 به مدت 30 دقیقه


ریچارد اورنیتی از دنیا رفته و دوست وكیل او وارثانش را جمع می كند تا وصیت نامه او را برایشان بخواند.

تنظیم كننده فریده دلیری تهیه كننده فریبرز گلبن كارگردان جواد پیشگر افكتور محمد رضا قبادی فر بازیگران ناهید مسلمی احمد گنجی صفا آقا جانی رویا فلاحی مهدی نمینی مقدم