پخش زنده و آرشیو رادیو

كاش بیاید دیگر

جمعه از ساعت 7:05 به مدت 40 دقیقه


با محوریت حضرت امام زمان «عج»

در این برنامه سعی می شود با تكیه به دعا و مناجات هایی كه در آن به ظهور و دستگیری امام زمان در زمان غیبت و ظهورشان اشاره شده است، بپردازد و آن را نسبت به نیاز و حال مردم بیان كند. «كاش بیاید دیگر» امیدی گم شده برای ادامه راه است.