پخش زنده و آرشیو رادیو

یاقوت سرخ

26 مهر تا 2 آبان از ساعت 22:30 به مدت 45 دقیقه


دو بازرگان جوان كه برای تجارت از كوفه به دمشق رفته اند پیرمردی را میبینند كه انگشتری یاقوت دارد و در حال گدایی است و...

تهیه كننده: شهریار كرمی كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: احمد ایرانیخواه، علی تاجمیر نویسنده: بابك صفی خانی