پخش زنده و آرشیو رادیو

نشان سلیمانی

هر روز از ساعت ساعت 10:30 به مدت 30دقیقه


نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو

با رفتن سردار شهید قاسم سلیمانی به حول و قوّه‌ی الهی كار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) اهداف تبیین و معرفی اهداف و جنبه های مختلف جبهه مقاومت، كه همواره مورد تاكید مقام معظم رهبری بوده است، از مهم ترین وظایف و مسئولیت های رسانه ملی به شمار می رود. از این رو نخستین جشنواره سرداد مقاومت و رادیو با عنوان "نشان سلیمانی" به منظور گرامیداشت یاد "سردار شهید حاج قاسم سلیمانی"، بنیانگذار این جبهه برگزار خواهد شد. محورهای موضوعی 1- شخصیت سردار دلها، حاج قاسم 2- سپهبد شهید و جبهه مقاومت 3- ژنرال و استكبار جهانی 4- رفیق خوشبخت ما ساختار ها آثار تولیدی در دو بخش حرفه ای و مردمی و در ساختار های زیر مورد داوری قرار خواهند گرفت. الف) بخش حرفه ای در این بخش آثار تولید شده در شبكه های رادیویی سازمان صداو سیما