پخش زنده و آرشیو رادیو

امین كاروان

3 الی 14 آبان از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


تحقیق دو مرد یهودی در مورد رسالت پیامبر- ص

راوی سعیده فرضی تهیه كننده ریحانه یزدان دوست نویسنده اكبرخورد چشم مدت برنامه: تهیه كننده كارگردان امیر زنده دلان بازیگران بهرام سروری نژاد صدابردار: فرزاد شریفی بازیگران محمد رضا علی افكتور محمد رضا قبادی فر بازیگران مجید حمزه امیر زنده دلان بازیگران قربان نجفی احمد گنجی شیرین سپه راد مهین نثری نازنین مهیمنی كرامت رودساز