پخش زنده و آرشیو رادیو

ستاره خلقت

11 الی 16 آبان از ساعت 3:45 به مدت 30 دقیقه


داستان نذر عبدالمطلب برای قربانی كردن یكی از پسرانش و حمله ابرهه به كعبه و نابود شدن ایشان و تولد حضرت محمد"ص" در همان سال.