پخش زنده و آرشیو رادیو

پناه مهربانی

11 الی 12 آبان از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


ننه كبری پسرش حسن و دوستان پسرش را وادار می كند تا به حسینیه بروند تا در جابجایی وسایلی كه برای رزمندگان به جبهه می فرستند كمك كنند اما وقتی خبر شهادن حسین فهمیده می رسد ننه كبری با دیگران راهی شده تا به دیدار مادر حسین فهمیده برود و ...