پخش زنده و آرشیو رادیو

ثبت با سند برابر است

17 الی 23 آبان از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


عطا به خاطر بازنشستگی دچار رخوت و بی‌حوصلگی شده و میخواد به طریقی سر خودش را گرم كند. از قضا علویه، خواهر عطا، از او می‌خواد آستین بالا زده و برای تحقیقات خواستگار دخترش شیرین وارد عمل شود

كارگردان مینو جبار زاده تهیه كننده طیبه محمد علی نویسنده هانیه نجفی افكتور فاطمه حسن پور بازیگران علی اصغر دریایی صفیه آقا جانی مجتبی طباطبایی مجید حمزه محمد رضا قلمبر مهدی نمینی مقدم فریده دریامج سیما خوش چشم شیرین سپهراد