پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران در گذر زمان

هر شب از ساعت 2:00 به مدت 30 دقیقه


مجموعه ای اپیزودیك روایی نمایشی كه رمز و راز تاریخ سرزمین ایران را از پست و بلندی های وقایع گوناگون ، از همه فرازها و فرودها ، از تمام طلوع ها و غروب ها ، از انبوه آمدن ها و رفتن ها در گذر زمان روایت می كند