پخش زنده و آرشیو رادیو

كیش مهر

17 الی 27 آبان از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه


فرازی از زندگینامه علامه فقیر محمد حسین طباطبایی و فضایل اخلاقی و سبك زندگی ایشان از دوران جوانی و چگونگی نگارش تفیسر المیزان .