پخش زنده و آرشیو رادیو

پوپوف

17 الی 23 آبان از ساعت 22:30 به مدت 45 دقیقه


تنش و كشمكش در دوران جنگ سرد / نزاع قدرت در دنیای تجارت و بانكداری

نقد و نمایش