پخش زنده و آرشیو رادیو

كمند

25 الی 30 آبان از ساعت 1:00 به مدت 30 دقیقه


كمند برای تأمین بخشی از هزینه های دانشگاه ، به دنبال كار میگردد. استاد راهنمایش او را به یك شركت فرهنگی كه در كار توزیع و پخش كتابهای جیبی ارزان قیمت هستند ، معرفی میكند. علیرغم مخالفت پدر ، با تشویق مادر ، میخواهد مشغول به كار شود

كارگردان میر طاهر مظلومی تهیه كننده مهدی نمینی مقدم نویسنده روح الله نوری افكتور محمدرضا قبادی فر بازیگران مونا صفی ماندانا اصلانی مینوجبار زاده مهرخ افضلی سیما خوش چشم عباس توفیقی پریسا مقتدی مینا شجاع مروارید كریم پور