پخش زنده و آرشیو رادیو

بیست منهای یك

24 الی 28 آبان از ساعت 22:00 به مدت 15 دقیقه


همیشه از نوزده متنفر بودم، آخرشم گرفتارِ تراژدیِ ویروسِ كووید بیستِ منهایِ یك شدم، یه نوزده نُنُر....

كارگردان مهرداد مهماندوست تهیه كننده فرشاد آذرنیا نویسنده سمیه خطیب زاده و بهناز بستان دوست افكتور محمدرضا قبادی فر راوی صدابردار رضا محتشمی بازیگران بهناز بستان دوست رضا عمرانی نازنین مهیمنی رضا قلمبر شیما جانقربان شمسی صادقی محمد آقا محمدی بیوك میرزایی بهادر ابراهیمی اصغر دریایی حمید یزدانی