پخش زنده و آرشیو رادیو

روبان قرمز

از 1 آذر از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


كارگردان مینوجبار زاده تهیه كننده مهدی نمینی مقدم نویسنده زهرا كولیوند افكتور محمدرضا قبادی فر بازیگران نورالدین جوادیان صفا آقا جانی مجتبی طباطبایی سعیده فرضی فریده دریامج مسعود زنوزی راد

الهه كه قصد جدایی از همسرش را دارد ، بیرون دادگاه با كمند كه در حال فروش كتاب است ، آشنا میشود. این آشنایی باعث میشود كه الهه به خواندن كتاب ترغیب گردد و نگاهش به زندگی عوض شده و مسیر زندگی او تغییر میكند.