پخش زنده و آرشیو رادیو

هفت نامه

از 1 آذر از ساعت ساعت 16 به مدت 30 دقیقه


وقتی مجوزهای لازم برای تفحص در اطراف بصره و مناطق عملیاتی كربلای 5 صادر می شود گروه های تفحص كار خود را شروع می كنند. رسول و فیاض نیز در میان آنها هستند كه ناگهان كوله پشتی را پیدا می كنند...

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: وحید منوچهری، سلمان خطی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد